nl - nieuws - lees - 2018-09-17 - er-werd-een-minuut-geapplaudisseerd-voor-jella-lauwens-22-tijdens-gent-stvv