Gebruikersovereenkomst

Als toekomstig lid van Vrouwenvoetbalkrant.be is het zeer belangrijk om deze regels eerst door te nemen. Zij hebben als functie om de kwaliteit van Vrouwenvoetbalkrant.be optimaal en voortdurend te garanderen. Onderstaande lijst geldt als een voorbeeld en werkt niet beperkend. Vrouwenvoetbalkrant.be behoudt zich het recht om op elk moment wijzigingen door te voeren.

1) Gele en Rode Kaarten

Net zoals in de echte voetbalwereld werkt Vrouwenvoetbalkrant.be met gele en rode kaarten. Een eerste gele kaart betekent een formele waarschuwing. Een rode kaart of een tweede gele kaart betekent een ban. Die ban kan naargelang de overtreding tijdelijk of eeuwig zijn.

Via een melding brengt Vrouwenvoetbalkrant.be je op de hoogte van de reden van je gele (of rode) kaart. Indien je twee maanden na je gele kaart geen overtreding meer begaat, dan vervalt je gele kaart.

2) Gebruikersnaam

Gebruikersnamen die aanstootgevend of moreel onverantwoord zijn, worden onmiddellijk geweigerd en verwijderd. Voorbeelden: shit anderlecht, degryse hoer, kus mijn kloten,… Wie het toch wil proberen om zich met zo’n gebruikersnaam te registreren, krijgt onmiddellijk de rode kaart.
Personen die om gelijk ook welke reden meerdere gebruikersnamen aanmaken, zal de rode kaart krijgen en zal al zijn gebruikersnamen verwijderd zien.

3) Reacties

 • Reacties die betrekking hebben op racisme, discriminatie, geweld, sex en dergelijke zullen onmiddellijk bestraft worden met een rode kaart
 • Reacties waarbij discussies worden uitgelokt of waarbij andere bezoekers van Vrouwenvoetbalkrant.be opzettelijk worden beledigd zullen onmiddellijk bestraft worden met een rode kaart.
 • Zowel de redactie van Vrouwenvoetbalkrant.be als de sponsors en de commerciële partners van Vrouwenvoetbalkrant.be dienen met respect behandeld te worden. Overtreding tegen deze regel zal onmiddellijk bestraft worden met een rode kaart.
 • Namen van ploegen of spelers met opzet verkeerd schrijven met de bedoeling van te beledigen zal onmiddellijk bestraft worden met een gele kaart
 • Verwijzingen naar andere websites of teksten met een politieke en/of religieuze betekenis zullen onmiddellijk bestraft worden met een gele kaart. Ook het posten van reclame zal bestraft worden met een gele kaart.
 • De voertaal op Vrouwenvoetbalkrant.be is Nederlands. Teksten in een andere taal en die zonder vertaling gepubliceerd worden zullen bestraft worden met een gele kaart.
 • Het gebruik van afbeeldingen en/of logo’s zal bestraft worden met een gele kaart.
 • Bewust afwijken van het nieuws in het artikel of niets ter doende zaken posten zal bestraft worden met een gele kaart. Ook het plaatsen van dezelfde reacties bij meerdere artikels zal bestraft worden met een gele kaart.
 • Het storend gebruik van leestekens of hoofdletters zal bestraft worden met een gele kaart.

4) Privé berichten

Vrouwenvoetbalkrant.be wil benadrukken dat men de inhoud van private messages niet kan controleren. Vrouwenvoetbalkrant.be is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de naar u toegezonden private messages.

Het ongepast gebruik van private messages mag steeds gemeld worden aan Vrouwenvoetbalkrant.be waarop Vrouwenvoetbalkrant.be dan ook de meest passende acties zal ondernemen. Het is verboden om private messages zonder toestemming van de verzender op Vrouwenvoetbalkrant.be te publiceren. Wie dat wel doet, zal bestraft worden met een gele kaart.

5) Redactie

 • De redactie van Vrouwenvoetbalkrant.be heeft het volste recht conform bovenstaande regels om reacties te verwijderen en/of gebruikers te bannen.
 • De redactie van Vrouwenvoetbalkrant.be behoudt zich het recht voor om gele en/of rode kaarten uit te delen. Gele kaarten zijn zichtbaar achter de gebruikersnaam. Bij rode kaarten wordt de toegang tot het reactiegedeelte afgesloten. U kan dan enkel de artikels en reacties lezen.
 • De redactie van Vrouwenvoetbalkrant.be behoudt zich ook het recht voor om bij ernstige overtredingen de Internet Service Provider van de betrokkene op de hoogte te stellen. Die kan dan autonoom beslissen om de betrokkene het recht tot het gebruik van het internet af te nemen.
 • De redactie van Vrouwenvoetbalkrant.be kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de reacties van de bezoekers van Vrouwenvoetbalkrant.be